Janken met Tuning

In de tentoonstelling Muziek! in het Stedelijk Museum Zwolle [ 8 november 2015 t/m 31 januari 2016 ] was de installatie ‘ Tuning’ te horen en te zien. Job Kühlkamp schreef een prachtig lied op het beeld en laat het hier horen. Elders in de tentoonstelling staat ook nog het objectje ‘Swinging Scallops’.

In the exhibition Music! the installation ‘Tuning’ could be heard and seen in the Stedelijk Museum Zwolle [8 November 2015 to 31 January 2016]. Job Kühlkamp wrote a beautiful song on the installation and let it be heard here. Elsewhere in the exhibition is also the object ‘Swinging Scallops’.