Unnoticed Art Festival #2

2016 – Unnoticed Art Festival #2 is een project van 222Lodge en vond plaats opĀ  24/25 juni 2016. Zie dit verslag op Trendbeheer

De performance bijdrage van Nico Parlevliet : Aanbidding van het Noorderlicht > Persoon [man/vrouw] loopt met een opgerolde badhanddoek onder de arm door de stad. In geval van park [gras] of niet [plaveisel] stopt de persoon op eigen initiatief en ontrolt de badhanddoek, registreert wat het noorden is [ dit doormiddel van de zonnestand of met een app op de smartphone ] en spreidt de handdoek uit richting noorden en doet een heilzame groet, door middel van een knieling op de handdoek en een hoofdbuiging richting noorden, knielt op de handdoek en gaat daarna al naar gelang de weersomstandigheden door met het comfortabel neerleggen van zichzelf in de zonaanbidding of [bij slecht weer] in een omslachtig weer oprollen van de handdoek en gaat zijns / haars weegs. Dit alles om gewicht te leggen in het belang van het noorderlicht voor de kunstenaar [ op dit noordelijk halfrond, mocht de performance plaats vinden beneden de evenaar dan geldt noord voor zuid].

2016 – Unnoticed Art Festival # 2 is a project of 222Lodge and took place on June 24/25, 2016. See this report on Trendbeheer

The performance contribution of Nico Parlevliet: Adoration of the Northern Lights > Person [man / woman] walks through the city with a rolled up bath towel under his arm. In case of park [grass] or not [pavement], the person stops on his own initiative and unrolls the bath towel, registers north [this by means of the position of the sun or with an app on the smartphone] and spreads the towel towards north and gives a beneficial greeting, by means of a kneeling on the towel and a head bow to the north, kneels on the towel and then, depending on the weather, continues comfortably laying down in sun worship or [in bad weather] in a cumbersome roll up the towel again and go his / her way. All this to put weight in the interest of the northern lights for the artist [in this northern hemisphere, if the performance takes place below the equator, north counts for south].