unter Oben

2007 – In het kader van een Artist in Residence periode van 5 maanden in Berlijn (nov 06 – mrt 07), ontstaat een serie van 48 tekeningen met de perspectief-lijnen van het metro-traject als uitgangspunt. De werkelijkheid is niet altijd wat je ziet. Ik nam de video eerst. Hier wordt het geluid van de metro in realtime opgenomen en ik heb geprobeerd het later op de fiets onder het spoor te volgen. Terug in mijn atelier maakte ik tekeningen in gedachten de metro volgend. Om de tekeningen zoveel mogelijk uit zichzelf te laten ontstaan, wordt de inkt vanaf de zijkant van het plaatselijk nat gemaakte papier opgebracht, waarna de zwaartekracht en het nat of droog zijn van het papier de tekening bepaalt; zo ontstaat de serie ‘Drip Drawings’.

2007 – As part of an Artist in Residence period of 5 months in Berlin (Nov 06 – Mar 07), a series of 48 drawings is created with the perspective lines of the metro route as a starting point. Reality is not always what you see. I took the video first. Here the sound of the metro is recorded in real time and I tried to follow it later by bike under the tracks. Back in my studio I made drawings in my mind following the metro. In order to allow the drawings to develop by themselves as much as possible, the ink is applied from the side of the locally wetted paper, after which gravity and whether the paper is wet or dry determine the drawing; this is how the series ‘Drip Drawings’ is created.