Vlaardingen

2008 schetsontwerp

In de gerenoveerde wijk Holy Noord werd een kunsttoepassing tussen de huizen gevraagd. Het ontwerp stelt een school haringen voor, die met de wind mee van richting verandert. Een extra optie is het ‘s avonds aanlichten door twee grondspots, zodat de zilverkleurige vissen gaan glinsteren onder het bladerdek van de bestaande bomen.

2008 sketch design

In the renovated neighborhood of Holy Noord, an art application between the houses was requested. The design represents a school of pegs that change direction with the wind. An additional option is the lightning in the evening by two groundspots, so that the silver-colored fishes will sparkle under the foliage of the exisiting trees.