Voorspel – Hoorspel

2001 – De vraag  van het Centrum Beeldende Kunst in Dordrecht was om in een versnipperde wijk een proces te starten waarin de bewoners betrokken zouden raken in een proces om kunst toe te passen. Samen met collega Els de Meijer is een plan bedacht waarbij buurtbewoners via het nemen van interviews een hoorspel maakten waarin hun wensen kenbaar werden gemaakt. Het hoorspel is op CD gezet en via de radio uitgezonden. Uiteindelijk diende de CD  als inspiratiebron voor de kunstenaars die  werden geselecteerd voor een schetsopdracht.

De CD is nog te koop: mail: nico@parl.nl

2001 – The ask of the centre of visual arts  (CBK) in Dordrecht was to activate in a splintered district a process with the occupants  to apply art. With colleague Els the Meijer we planned a radio-play, in which the occupants could let know their wishes by means of taking interviews. This play is published on CD and broadcasted on the local radio. Eventually the CD served as an inspiration source for the artists who were selected for a sketch assignment.

This Dutch spoken CD is for sale, mail to: nico@parl.nl

Audio > Wantij Buurt

Audio > Vogelbuurt

Audio > Indische buurt

Audio > Transvaal buurt

Audio > Land van Valk

Audio > Kunstige Gevolgen