Wachters van Oostknollendam

2010 – Wachters van Oostknollendam is een installatie in de tentoonstelling Kwelgeesten (zie: veldwerkexpo.nl). Op een weiland, achter een hek, staan 24 opblaasbare vormen. Als je het hek nadert, blazen ze zichzelf op en toeteren. Een ingenieus mechanisme schakelt ze de ene keer uit, de andere keer aan, waardoor ze de ene keer worden opgeblazen en daarna weer leeglopen, wat resulteert in een spel van atonale basistonen en boventonen.

2010 – Guardians of Oostknollendam is an installation in the Kwelgeesten exhibition (see: veldwerkexpo.nl). On a meadow, behind a fence, there are 24 inflatable shapes. When you approach the gate, they blow themselves up and honk. An ingenious mechanism switches them off one time, on another time, causing them to be inflated one time and then deflate again, resulting in a play of atonal basic tones and overtones.