Water Project in Soundhouse

1 Juni 2022 is de openingsdatum van de site soundhouse.org/water.  

Het Water Project, wat met een landelijke oproep startte in 2021, is een 24 uurs registratie van geluiden van water, verhalen over water en citaten uit het boek ‘Water’ van de Nederlandse filosoof René ten Bos. Onder de 24 knoppen zitten de verhalen, die meestal plaats hebben gevonden op het uur dat op de knop staat. Daarna zijn de watergeluiden opgenomen op de locaties waar de verhalen plaats vonden en de citaten zijn zodanig gekozen dat ze een aanvulling zijn op het geheel.

soundhouse.org/water is een vervolg op het in 2020 geopende digitale platform voor kunst, geluid en geluidskunst met soundhouse.org/artists. Die site verbeeldt een etmaal, bestaande uit 24 knoppen, waarachter iedere knop een kunstenaar werk heeft geplaatst. De opdracht was om geluid op te nemen wat ook werkelijk op dat tijdstip werd gemaakt. De 24 uren zijn zodoende een registratie van een volledig etmaal van geluiden, die door 24 kunstenaars zijn opgenomen uit hun dagelijks werk en leven.

Luister naar Soundhouse en geef je commentaar hierop in de Soundhouse FB-groep.

June 1, 2022 is the opening date of the soundhouse.org/water site.

The Water Project, which started with a national call in 2021, is a 24-hour registration of sounds of water, stories about water and quotes from the book ‘Water’ by the Dutch philosopher René ten Bos. Below the 24 buttons are the stories, which usually took place at the hour indicated on the button. Then the water sounds were recorded at the locations where the stories took place and the quotes were chosen in such a way that they complement the whole.

soundhouse.org/water is a follow-up to the digital platform for art, sound and sound art opened in 2020 at soundhouse.org/artists. This site depicts a 24-hour period, consisting of 24 buttons, behind which each button has placed an artist’s work. The assignment was to record sound that was actually made at that time. The 24 hours are thus a registration of a full 24 hours of sounds, recorded by 24 artists from their daily work and life. 

Listen to Soundhouse and give your comments here in the Soundhouse FB group.