Wielwijk Hotel

2006 – Op uitnodiging van het CBK Dordrecht woonden en werkten verschillende kunstenaars in de Dordtse buitenwijk Wielwijk. Het gastatelier was in de voormalige winkel van Zeeman gesitueerd en 5 hoog daarboven was de woning.

Parlevliet’s inbreng is het project Wielwijk Hotel, waarin hij ideeën van buiten de wijk via het houden van een (tijdelijk) hotel ventileerde naar de wijkbewoners, zodat er in de wijk een proces van vernieuwing kon ontstaan. Daartoe bouwde hij de woning om tot hotelkamer en richtte, met meubilair van de naburige kringloopwinkel, een hotellounge in in het atelier. Mensen van buiten Wielwijk werden bij het ontbijt geïnterviewd over hun dromen en ervaringen in de wijk, nadat ze een nacht als gast hadden door-gebracht in Wielwijk Hotel. Deze interviews werden gemixed met meningen van buurtbewoners en als films vertoond in de openbaar toegankelijke lounge van het hotel.

2006 – Various artists have worked and lived in the Dordrecht suburb of Wielwijk at the invitation of the CBK Dordrecht. The guest studio was situated in the former Zeeman shop and the house was 5 high above it.

Parlevliet’s contribution is the Wielwijk Hotel project, in which he vented ideas from outside the neighborhood to the residents of the neighborhood by holding a (temporary) hotel, so that a process of renewal could arise in the neighborhood. To this end, he converted the house into a hotel room and, with furniture from the neighboring thrift store, set up a hotel lounge in the studio. People from outside of Wielwijk were interviewed at breakfast about their dreams and experiences in the neighborhood, after they had spent a night as a guest in Wielwijk Hotel. These interviews were mixed with the opinions of local residents and shown as films in the publicly accessible lounge of the hotel.