Zuidzee-eiland

2000 – Het CBK Groningen gaf mij de opdracht een site specific beeld met een tijdelijk karakter te maken in het Noorder Plantsoen van Groningen. Geïnspireerd door de Engelse landschapsstijl en door een druksel van de Groninger graficus H.N.Werkman ontstaat een beeld wat opgetrokken is uit ter plekke gedolven leem vermengd met paardenmest van de Groninger bereden politie. Een zonnepaneel in de boom geeft energie aan de figuren daaromheen, die op hun beurt de paardenlucht opzuigen en door hun mond uitblazen. Er is een zitplaats voor een vijfde figuur; als passant mag je je, al zittend in de stront, even op een tropisch eiland wanen.
De manifestatie kreeg de titel ’10 in het groen, 20 onder dak’, mede exposanten in het plantsoen waren: ax710, Gillion Grantsaan, Hans van Houwelingen, John Körmeling, Sjaak Langenberg, Het Observatorium, Gert Sennema, Luc Sturen, Marten Winters.

2000 – The CBK Groningen commissioned me to create a site-specific sculpture with a temporary character in the Noorder Plantsoen of Groningen. Inspired by the English landscape style and by a print by the Groningen graphic artist H.N. Werkman, an image is created that was built from clay mined on the spot mixed with horse manure from the Groningen mounted police. A solar panel in the tree provides energy to the figures around it, who in turn suck in the horse’s air and blow it out through their mouths. There is a seat for a fifth figure; as a passer-by, you can imagine yourself on a tropical island while sitting in the shit.
The event was titled “10 in green, 20 under roof”, co-exhibitors in the park were: ax710, Gillion Grantsaan, Hans van Houwelingen, John Körmeling, Sjaak Langenberg, Het Observatorium, Gert Sennema, Luc Sturen, Marten Winters.