Danse Macabre

2019 – St. KunstWerkt, Schiedam organiseerde de groepstentoonstelling “In Beweging”. Mijn deelname aan de tentoonstelling was met een heel vroeg werk: “Danse Macabre” (1991).

Danse Macabre (1991) verwijst naar een serie houtsneden van Hans Holbein de Jonge, waarin een skelet de ene keer samen met een rijk iemand danst, de andere keer met een arme zwerver. Daarin verbeeldt hij de tijdelijkheid van het aardse bestaan. Deze geluidssculptuur van Parlevliet is de eerste in een serie waar hij aan werkt, verwijzend naar iconische beelden uit de kunstgeschiedenis, het Pictures Project.

2019 – St. KunstWerkt, Schiedam organized the group exhibition “In Beweging”. My participation in the exhibition was with a very early work: “Danse Macabre” (1991).

Danse Macabre (1991) refers to a series of woodcuts by Hans Holbein the Younger, in which a skeleton dances together with a rich person, sometimes with a poor tramp. In it he depicts the transience of earthly existence. This sound sculpture by Parlevliet is the first in a series he is working on, referring to iconic images from art history; the Pictures Project.