On The Move

2020 – In de expositie ‘On the Move’, toont het Gorcums Museum hedendaagse kunst in beweging. De inbreng van Parlevliet zijn drie werken, de één wat groter dan de ander. De eerste installatie hangt aan het raam en werkt deze keer op zonlicht, getiteld ‘Drie Gratiën‘,  de tweede installatie is ‘Tuning’  en het derde werk  is een hangobject aan de muur; ‘Swinging Scallops’, in werking te stellen door het publiek.

2020 – In the exhibition ‘On the Move’, the Gorcums Museum shows contemporary art in motion. Parlevliet’s contribution is made up of three works, one slightly larger than the other. The first installation hangs on the window and works this time on sunlight, entitled ‘Three Graces‘, the second installation is ‘Tuning‘ and the third work is a hanging object on the wall; ‘Swinging Scallops’, to be activated by the public.

link > artikel over de tentoonstelling (Dutch)  KunstKrant-2020-4

link > naar een  artikel in de plaatselijke krant  (Dutch)