Tuney Tunes + City Tunes

2010 – De tentoonstelling Tuney Tunes met werk van Paul Panhuysen en Nico Parlevliet is een initiatief van Ina Boiten, kunsthistoricus en buitenpromovendus Public Sound Art aan de Universiteit Leiden. Opening tentoonstelling en presentatie van de publicatie Tuney Tunes (inclusief dvd): Zaterdag 16 januari 2010 om 17.00 uur door prof. dr. Kitty Zijlmans.

Op vrijdag 29 januari 2010 wordt in het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht het symposium City Tunes gehouden dat ingaat op de mogelijkheden van geluidskunst in de openbare ruimte. Ook dit symposium is een initiatief van Ina Boiten.

2010 – The Tuney Tunes exhibition with work by Paul Panhuysen and Nico Parlevliet is an initiative of Ina Boiten, art historian and external PhD candidate in Public Sound Art at Leiden University. Opening of exhibition and presentation of the publication Tuney Tunes (dvd included) 
Saturday January 16, 2010 at 17.00 hrs by prof. dr. Kitty Zijlmans.

On Friday, January 29, 2010, the City Tunes symposium will be held in the Centrum Beeldende Kunst Dordrecht, which examines the possibilities of sound art in public space. This symposium is also an initiative of Ina Boiten.